Skip to main content
2021-08-19

Geshe Sonam svårt sjuk i Covid

19 augusti 2021 – ett brev och ett rop till Dig som stödjer Hands in Union och till Dig som vill ta ett steg till ett medmänskligt samspel <3

Hej kära,

Vi hoppas att allt är bra med Dig❤️
Ett varmt tack för att Du finns vid Hands in Unions sida – ett ovärderligt stöd för det lilla barnet och ungdomen som får möjlighet att utbilda sig.

Vi mailar denna gång för att be Dig om stöd, om du kan och har möjlighet.
Det som vi alla varit så oroliga för har nu hänt. Geshe Sonam, vår samarbetsvän i Kathmandu, ansvarig för Hope&Challenge (hjälporganisationen i Kathmandu, Nepal) har fått Covid, bifogar foto.
Det är så ledsamt och speciellt med bakgrund av att alla i teamet, så efterlängtat, fått sin första vaccinationsspruta. En vecka senare drabbas Geshe Sonam av Covid. Han har drabbats hårt med lunginflammation och låg syresättning. Teamet var tvungna att tillkalla ambulans och idag befinner han sig på Grande hospital i Kathmandu –
https://www.grandehospital.com/
Hands in Union håller nu daglig kontakt för att följa Geshe la:s tillfrisknande. Han är så orolig för barnen och vi gör vad vi kan för att hålla uppe hans kraft och hopp.

Att få vård på sjukhus är väldigt kostsamt. Patienter som inte har råd att betala kan få ett litet statligt bidrag men kostnaderna för vård och behandling drar ändå snabbt iväg. Då man ligger på sjukhus i Nepal måste man alltid ha med en person som stannar med en och hjälper till, springer och köper medicin, hämtar mat eller pratar med läkarna, så kostnaderna för mat och uppehälle blir dubbla. Även ambulanskostnader får man finansiera själv. Många som inte har råd med vården tvingas avbryta sina behandlingar innan de är fullföljda och åker tillbaka hem till en möjlig död för att slippa sätta sin familj i skuld över lång tid framåt.

På grund av ovanstående ordnade Geshe Sonam och hans team ett isoleringshus för Covid sjuka i Kathmandu där volontärer ställer upp. Dessvärre räcker detta inte till när man behöver syrgas och mer avancerad vård.

Med detta som bakgrund önskar vi att Hands in Unions stödfond rycker in och hjälper till med sjukhuskostnaderna. Kostnaden per vecka ligger på cirka 13 000 kr, vilket är en oerhörd kostnad. Bifogar de sjukhusräkningar som kommit in tills idag. Vi kan alla verkligen förstå det omöjliga för den ”vanliga” nepalesen att söka sjukhusvård. I nuläget har Geshe Sonam varit på sjukhuset i tre veckor och teamet ber nu om hjälp så att han kan vara kvar tills han är
frisk. Förutom Hands in Union har Geshe Sonam och teamet stöd av tibetaner i Kathmandu och en hjälporganisation i Tyskland. Tillsammans hjälps vi åt.

Kan du? Har du möjlighet att stödja?

Stödfondens swish: 123 483 1376

Varenda krona är värdefull <3

Varmt tack från oss alla, Geshe Sonam och teamet och oss i styrelsen ❤️
Vi är så tacksamma att Du finns vid vår sida 🙏

Med värme,
Ingela Fors
och
Conny Famm, Eva Lindström, Sigge Nilsen, Annika Ohlsson och Niclas
Persnil.

Se nedan bifogade sjukhusräkningar:

Räkning 1Räkning 2
Räkning 3
Räkning 4
Räkning 5
Räkning 6