Skip to main content
2020-06-01

Stödfonden ger mat till 100 familjer i 1 månad!

Detta är fantastiskt! Tusen tack till Dig som kunnat bidra ❤
Hands in Unions stödfond är nu skickad till Kathmandu och Geshe Sonam och hans team.

10 629 kr som räcker till mat för 100 familjer i 1 månad.
Pengarna räcker till mat för 100 familjer i 1 månad – varje familj får 15 kg ris, 5 kg Dal (linser), 1 liter olja , salt och svamp.

Hands in Unions stödfond har som syfte att ge stöd i akuta situationer. Som vi alla vet är det barnen som drabbas hårdast. Jordens barn – våra gemensamma barn.

Vi på denna jord är som en enda stor familj. Att kunna räcka ut en hand och stödja de barn som inget har fyller hjärtat med så mycket tacksamhet ❤

Se inbetalningen