Skolavgifterna är skickade för skolår 20/21.

I slutet av oktober öppnade skolorna äntligen upp igen och vi sändeskolpengen för 20/21, se nedan länk.
Hela skolpengen för totalt 27 barn skickades eftersom barnhemmet har fått ”hemmaundervisning” av sinalärare och så även de äldre barnen som fått undervisning online ochibland i fysiska möten. Blir det några pengar över så går det till deungdomarna som behöver stöd att fullfölja sina sista år påuniversitetet.
Utöver detta har vi även fört över 20 000 SEK till deäldre ungdomarna för att garantera att de får sina skolbehovtillgodosedda.Nästa skolår 22/23 startar i mars.

 

Med värme,
Ingela Fors
och
Conny Famm, Eva Lindström, Sigge Nilsen, Annika Ohlsson och Niclas
Persnil.

Kvitto nr 1 skolavgifter
Kvitto nr 2 skolavgifter