Tillsammans kan vi göra vår värld bättre …

…genom att ge 100% av alla gåvornatill barn och familjer som är i behov av stöd

 

Du kan stödja ett barns skolgång

Swishnummer: 123 172 6058

Du kan stödja barnhemmet
Dickey Tsering Home

Swishnummer: 123 373 6238

Du kan stödja ett barn att gå i skolan.

Swishnummer: 123 172 6058

Du kan stödja uppbyggnaden av ett hem
för föräldralösa barn.

Swishnummer: 123 373 6238

De sista pengarna för skolåret 2019-2020 är skickade!

Redan nu i oktober månad har vi fullbetalt skolår 2019 – 2020, för alla 25 skolavgifterna….

Alla i säkerhet efter helgens kraftiga monsunregn och översvämningar.

Vi har idag, 15 juli på morgonen, fått meddelande av vårt team Geshe Sonam, Mingmar och…

Hands in Unions årsredovisning för räkenskapsåret 2018 är färdig. Härlig läsning 🙂

Hands in Union har växt mycket det senaste året. Efter vår givande resa till Katmandu i…

Skolavgifterna har kommit fram till Katmandu

Kvitto på att den första inbetalningen till skolavgifterna, 2019 har kommit fram till vårt team i…

Starten

År 2016 påbörjades arbetet med att skapa en Insamlingsstiftelse med Ingela Fors, som ordförande och styrelseledamöter Jonas Haak, Eva Lindström, Conny Famm och Sebastian Skorupa. Martin Troedsson från PwC fick vi förmånen att ha som revisor.
19 april 2017 blev Hands in Union en registrerad Insamlingsstiftelse.

STYRELSE

Hantering och kontrollfunktion av insamlat medel är av största vikt för att bibehålla allas förtroende.
Vi beslutade från start att administrativa omkostnader ska separeras från gåvopengarna.

Hands in Union garanterar att 100% av de insamlade gåvopengarna når ändamålet

Administrativa kostnader
sponsras av företag och stiftelser samt medlemmar i Hands in Union.
I Sverige och i projekten arbetar alla utan ersättning.

Alla insamlade gåvopengar 
går till att stödja barn som är hemlösa och utan basbehoven i livet eller av andra omständigheter i stort behov av stöd. Vi har i första steget fokuserat på Kathmandu, Nepal. Vi har på plats nära och genuina relationer med tibetanska buddhistmunkar vilket garanterar att varenda krona når barnet.

Hanteringen sker med olika bankkonton för att tydligt och transparent särskilja administrativa omkostnader och gåvopengar.
Vår auktoriserade revisor har som särskilt uppdrag att granska särskiljandet av administrativa omkostnader och gåvopengar. Vi vill ha en stark kontroll.
MER INFO

Så här säkertställer vi gåvopengarnas väg

Vi vill vara ett transparent och naturligt alternativ till de större hjälporganisationerna där ledord som medveten, medmänsklig och delaktig ger tydlighet över de insamlade medlens väg och ger nya otraditionella möjligheter.

Vi vill lokalt genom att engagera företag och privatpersoner i närområdet bygga upp en plattform där vi lokalt ökar samhörighet och samarbetet inom vår region.

Insamlade medel sätts in på ett separat Hands in Union konto.
Varenda krona är öronmärkt till våra projekt.

1

Vi vill vara ett transparent och naturligt alternativ till de större hjälporganisationerna där ledord som medveten, medmänsklig
och delaktig ger tydlighet över de insamlade medlens väg och ger nya otraditionella möjligheter.

Vi vill lokalt genom att engagera företag och privatpersoner i närområdet bygga upp en plattform där vi lokalt ökar samhörighet och samarbetet inom vår region.

1

Insamlade medel sätts in på ett separat Hands in Union konto.
Varenda krona är öronmärkt till våra projekt.

2

Överföringen från bankkontot till Nepal visas på facebook och HiU hemsida.

3

Kvittens på sända medel visas på
facebook och HiU hemsida.

4

Kontatpersonerna i projekten informerar om medlens väg och projektets utveckling via foto och text.

5

Projektens utvecklingen visas på facebook och Hands in Unions hemsida.

6

Möjlighet för givarna att resa ner och besöka på plats då vi endast engagerar oss i projekt som kan garantera transparens och närhet.

2

Överföringen från bankkontot till Nepal visas på facebook och HiU hemsida.

Kvittens på sända medel visas på
facebook och HiU hemsida.

3

4

Kontatpersonerna i projekten informerar om medlens väg och projektets utveckling via foto och text.

Projektens utvecklingen visas på facebook och Hands in Unions hemsida.

5

6

Möjlighet för givarna att resa ner och besöka på plats då vi endast engagerar oss i projekt som kan garantera transparens och närhet.

Öppna ditt hjärta och hjälp oss göra vår värld bättre!

Varmt tack för ditt bidrag!

Galleri

Samarbetspartners

Persnil

Styrelse

Vår vision och syfte är att vara med och bidra till en ökad medmänsklighet och en bättre värld.

Våra värdeord: medveten – medmänsklig – delaktig är vår grund och riktning i alla sammanhang.

Ingela Fors, styrelseordförande
Grundare och metodutvecklare av Medvetet bemötande och ägare av Mötesforum Futura AB. Att vara en del i Hands in Unions uppbyggnad och på riktigt leva och verka enligt dess värdeord; medveten – medmänsklig – delaktig fyller min själ med innerlig glädje och meningsfullhet.

Conny Famm
Jurist, f.d vd Länsförsäkringar, konstnär och mentor med medmänskligt djup och engagemang.

Eva Lindström
Pensionär efter 35 år i bank- och finansbranschen.

Som pensionär är jag fri att disponera min tid precis som jag själv vill och att få vara delaktig i arbetet inom Hands in Union ger mig så mycket värme, glädje och tillfredsställelse.

Suppleanter

Jim Kamen
VD och projektledare med internationell erfarenhet, främst inom ledningsarbete och personal. En hjärtefråga för mig är barns och ungas rätt till liv, trygghet och utveckling. Och att vi ska vara den organisation som andra vill lära av när det handlar om medmänsklighet.

Sebastian Skorupa
Entreprenör och utbildad marknadsförare samt fastighetsekonom. Grundare av bl.a. InTrycko reklambyrå.

Det glädjer mig verkligen att kunna stödja Hands In Union och kunna se leende, glädje och lycka hos barn som får hjälp.

Initiativtagare till Insamlingsstiftelsen Hands in Union

Ingela Fors, styrelseordförande

Jonas Haak
VD, Kristianstad Österlen Airport.
Brinner för att utvecklas och att få se andra människor i sin omgivning växa.

Revisor

Martin Troedsson
Auktoriserad revisor på PwC i Kristianstad med 17 år i branschen. Arbetar i huvudsak med privata aktiebolag samt kommunalt ägda bolag och stiftelser.

Konsult

Frederick (Fred) Campbell
Jag är född i England men har bott i Sverige sedan 1962. Har jobbat i mer än 35 år med internationell marknadsföring och rest till över 50 länder, huvudsakligen i tjänst. Är nu en aktiv pensionär (79) och som konsult fortsätter jag att hjälpa företag i internationella frågor. Är även aktiv i olika stödprojekt inom EU och Afrika. Har ett mycket brett internationellt nätverk. Från tidig ålder har jag alltid varit intresserad av att samarbeta med och hjälpa folk. Det började redan som pojke i scouterna.

Kontakta oss

Hands in Union

c/o Eva Lindström
Skanörvägen 22, 121 52 Johanneshov

Ingela: +46 703 871 005
Eva: +46 709 628 111

E-mail: info@handsinunion.com

Design:

Design: