Skip to main content

Så säkerställer vi gåvopengarnas väg

Administrativa kostnader

All administration, allt från bankavgifter till revisorskostnader, sponsras av företag och stiftelser samt medlemmar i Hands in Union. I Sverige och i projekten arbetar alla utan ersättning.

Hanteringen sker med olika bankkonton för att tydligt och transparent särskilja administrativa omkostnader och gåvopengar. Vår auktoriserade revisor har som särskilt uppdrag att granska särskiljandet av administrativa omkostnader och gåvopengar. Vi vill ha en stark kontroll.

Alla insamlade gåvopengar

Varenda krona av gåvopengarna stödjer barn som är hemlösa och utan basbehoven i livet eller av andra omständigheter i stort behov av stöd. Vi har i första steget fokuserat på Kathmandu, Nepal. Vårt nära och genuina samarbete med Geshe Sonam Wangchen, tibetansk buddhistmunk, och hans team garanterar att varenda krona når barnet.

Transperens

Vi vill vara ett transparent och naturligt alternativ till de större hjälporganisationerna där ledord som medveten, medmänsklig och delaktig ger tydlighet över de insamlade medlens väg och ger nya otraditionella möjligheter. Vi vill lokalt genom att engagera företag och privatpersoner i närområdet bygga upp en plattform där vi lokalt ökar samhörighet och samarbetet inom vår region. Insamlingsstiftelsens säte är Kristianstad.

1.

Insamlade medel sätts in på ett separat Hands in Union konto. Varenda krona är öronmärkt till våra projekt.

2.

Överföringen från bankkontot till Nepal visas på facebook och HiU hemsida.

3.

Kvittens på sända medel visas på facebook och HiU hemsida.

4.

Genom våra kontinuerliga uppföljningar på plats i Kathmandu, via Skype 1 ggr per månad och via messenger följer vi och planerar tillsammans med Geshe Sonam och hans team medlens väg och projektets utveckling.

5.

Projektens utvecklingen visas på facebook och Hands in Unions hemsida.

6.

Möjlighet för givarna att resa ner och besöka på plats då vi endast engagerar oss i projekt som kan garantera transparens och närhet.

Hur särskiljer Hands in Union administrativa kostnader och gåvopengar?

Hands in Union vill ha en stark kontroll.

Insamlingsstiftelsen Hands in Unions räkenskaper granskas av extern revisor samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. För att tydligt synliggöra särskiljningen separeras, via olika bankkonton, insamlade penninggåvor och erhållna sponsormedel. Detta för att transparent och tydligt visa att alla insamlade medel går till avsett anslag och ändamål.

Administrativa kostnader finansieras således aldrig av givarnas penninggåvor.

Administrativa kostnader finansieras uteslutande av erhållna sponsormedel.

Intern kontroll

Styrelsen utser firmatecknare som tecknar firman två i förening.

Alla betalningsuppdrag läggs in av en styrelsemedlem men måste godkännas av en annan styrelsemedlem innan de kan betalas. Ingen ur styrelsen kan på egen hand genomföra en utbetalning från något av stiftelsens olika bankkonton.

Redovisningen sker i ett molnbaserat redovisningsprogram, vilket innebär att hela styrelsen vid var tidpunkt har full insyn i stiftelsens redovisning.

Stiftelsen hanterar inga kontanter, utan samtliga insamlade medel tas emot via bankgiro, swish eller dylikt.

Stiftelsen har alltså flera kontrollinstanser som kan upptäcka förekomsten av oavsiktliga fel samt rena oegentligheter.

Har du fler funderingar?

Kontakta oss gärna