Skip to main content

Företag

Vill du som företagare stödja hands in union?

Hands in Union är en lokal insamlingsstiftelse som stödjer barn i Katmandu till skolgång. På så vis möjliggörs barnet en framtid med försörjning och räddas samtidigt från fattigdom och gatornas hårda verklighet. I vår verksamhet omfamnar vi medmänsklighet, oss människor emellan. Syftet är att vara en så transparent möjliggörare för oss som vill och har den möjligheten.

Vi garanterar våra givare att 100% av givarnas medel når fram.

Hur går vi tillväga?

Vi separerar givarmedel och administrativa kostnader via olika bankkonton. Pengarnas väg kan följas, steg för steg. Våra administrativa kostnader är främst bankavgifter, revision och hemsida.

Vi har en tät kontakt med buddhistmunken och verksamhetsledaren Geshe Sonam Wangchen i Katmandu, som även är en god vän till vår initiativtagare Ingela Fors sedan 13 år. På så vis har vi möjlighet att få en unik inblick och kontakt i hur det går för barnen vi stödjer samt hur vardagen ser ut. Allt arbete i stiftelsen sker ideellt.
Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt eftersom barnen behöver kontinuitet så att de kan färdigställa sina studier.

Omvärlden utmanar oss med ökade kostnader under 2023.
I början av året kunde vi se att våra administrativa kostnader för 2023 dessvärre kommer att öka. För att vi fortsatt ska kunna garantera att 100% av insamlade medel når fram behöver vi hitta ett par nya samarbetspartners.
Vi vill bjuda in ditt företag till att bli en samarbetspartner till Hands in Union och på så vis täcka för ökade kostnader under 2023.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer och erbjuder också transparens om det är så att du vill veta mer.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

 • Ingela Fors
  0703 871005
 • Eva Lindström
  0709 628111
 • Sigge Nilsen
  0706 835398
 • Annika Ohlsson
  0708 737121

Samarbetspartners