Skip to main content

Stöd barnhemmet Dickey Tsering home i Kathmandu, Nepal

Dickey Tsering home startades år 2016 av Geshe Sonam Wangchen. Barnhemmet är registrerat under the Social Welfare Council and Child Welfare Department år 2017 i Kathmandu, Nepal. Vid starten kom 17 gatubarn och idag bor det 68 barn på barnhemmet.

En del av barnen är funna boende på gatan utan någon vuxen och en del av dem har kommit till hemmet då deras mamma och pappa inte har möjlighet att ta hand om dem.

Behovet av stöd kan upplevas oändligt i detta fattiga land och som vi alla vet är barnen de mest utsatta. För varje barn som får stöd till mat, tak över huvudet och utbildning ger vi ett barn möjlighet till ett liv – ett meningsfullt liv.

Vad kan Du förvänta dig när du stödjer ett barn?

Först och främst väljer du hur stort ditt engagemang ska vara – du får gärna skriva brev till barnet eller så väljer du att Hands in Union framför dina hälsningar. Du får då och då teckningar och brev från ditt barn. Vi uppdaterar kontinuerligt via facebook, hemsida och via mail.

Du kan när som helst kontakta oss med frågor – vi hjälper dig väldigt gärna.

Att se barnen på barnhemmet mötas och ta hand om varandra fyller hjärtat med så mycket glädje och kärlek. Att få höra av personalen hur de sakta men säkert finner trygghet och tillit till att de får stanna.Och som Sonam Wangchen, tibetansk buddhistmunk och ansvarig för projektet i Kathmandu, säger: – One of our dreams coming true, our kids taking care of each other.

Många av barnen på barnhemmet har Geshe Sonam och hans team hittat ensamma på gatan. Ofta med en gatuhund som fungerar som både huvudkudde och täcke. Ett liv där du utsätts för så mycket faror. Det är fantastiskt att se och känna barnens innerliga tacksamhet för att de får bo på Dickey Tsering home. Och få höra av personalen hur de sakta men säkert finner trygghet och tillit till att de får stanna.

Barnen på Dickey Tsering home är mellan 4 och 16 år gamla. Personalen bor med barnen på barnhemmet. De går i den lokala skolan och får allt de behöver såsom kläder, skoluniform, mat och kärlek. De lär sig att ta hand om varandra och hjälps åt i de vardagliga sysslorna. De har tydliga rutiner allt från att de startar sin morgon med meditation till att odla grönsaker på tomten.

Engagemanget och kärleken från Dickey Tsering home vet inga gränser. De vuxna som bor och arbetar på hemmet inkluderar och ser barnen som sina egna. Vi har mycket att lära i hur vi ser på varandra och varandras barn – att se varandra med blickar av omtanke, kärlek och förståelse. Blickar som uttrycker samhörighet och en medvetenhet att vi gemensamt månar om och ger kärlek till allas våra barn – jordens barn – vår framtid.