Skip to main content

Stöd akuta behov till barnen och deras närstående

Vi finns för barnen även i akuta situationer. Stödfonden föddes i samband med Corona krisen.

Hjärtat smälter när den lille pojken kramar om riset som Geshe Sonam delar ut till hans familj.

Hands in Union startade upp stödfonden i samband med Corona krisen och har som syfte att ge stöd i akuta situationer.

Kriser drabbar hårt i ett land som Nepal där en stor del av befolkningen är dagavlönade – utan arbete, ingen mat till familjen. Sjukvården kostar pengar och i Nepal finns inget socialt skyddsnät. Ingen regering som griper in och stödjer sin befolkning.

Stödfonden ger stöd till barnen och deras närstående som behöver sjukhusvård, mat eller andra akuta situationer som kan uppstå.

I fem omgångar 2020/21 har vi gjort insamlingar i samband med Coronakrisen. Nepal har befunnit sig i lockdown och i takt med att tiden går står fler och fler familjer helt utblottade. Geshe Sonam och hans team har fått många telefonsamtal dagligen från familjer i akut kris. Insamlingar har skett främst via Facebook och till alla Er som uppmärksammat, litar på oss och har haft möjlighet att stödja ett stort varmt tack. Totalt under 2020/21 har vi fått ihop 74 183 kr. Det är fantastiskt! Vi har tillsammans gett stöd till 603 familjer! För en hundralapp får en familj mat för en hel månad – 15 kg ris, 5 kg dal (linser), 1 liter olja, salt och svamp.

Geshe Sonam Wangchen, vår vän och ansvarig för teamet i Katmandu, blev svårt sjuk i Covid i slutet av juli 2021. Han hamnade på sjukhus och stannade där i 1,5 månad. Under denna oroliga tid ryckte Stödfonden in och tack vare Ditt stöd lyckades vi stödja sjukhusräkningar med 65 000 SEK. Fantastiskt!! Den resterande summan (45 000 SEK) fick han stöd av tibetanska vänner.

I Nepal är sjukvård inte alla förunnat, det är dyrt. Det är ett fattigt land utan något sjukförsäkringssystem. Patienter som inte har råd att betala kan få ett litet statligt bidrag men kostnaderna för vård och behandling drar ändå snabbt iväg. När man ligger på sjukhus i Nepal måste man alltid ha med en person som stannar och hjälper till; köper medicin, hämtar mat eller pratar med läkarna. Kostnaderna för mat och uppehälle blir därför det dubbla. Även ambulanskostnader får man finansiera själv.

Vintern har kommit till Katmandu, dagstemperaturen ligger på 15-16 grader men på natten sjunker den till 0 och därunder. För ett barn eller vuxen där gatan är det enda hemmet blir det kallt utan något som värmer. Stödfonden har gjort en insamling och tillsammans åstadkom vi 800 euro = 200 filtar ❤ Varmt tack

Under 2021 har Covid pandemin ökat explosionsartat i Nepal. Eftersom Nepal är ett av världens fattigaste länder är sjukvård inte tillgängligt för alla, vilket innebär att det fattige drabbas hårt. Under pandemin fick Geshe Sonams team tillstånd att stödja de fattiga, trots lockdown.

Varje dag, långa dagar, har teamet gett stöd i form av mat, tagit hand om Covid sjuka i ett hus där samtliga arbetar volontärt. I juni 2021 bidrog Stödfonden med 15 000 SEK vilket räckte till 50 skyddsutrustningar till Geshe Sonams Covidteam samt matstöd till 95 familjer.

I juli 2021 samlade Stödfonden in 15 000 SEK vilket gav matstöd till 153 familjer. Matstödet räcker i 1 månad för en familj: 15 kg ris, 5 kg linser, 1 liter olja, salt och svamp. Totalt gav Stödfonden matstöd till 248 familjer under juni och juli 2021. Varmt tack

I slutet av maj 2020 sändes det första stödet till mat – 10 629 kr – som räckte till strax över 100 familjer. Att se fotona och få uppleva glädjen i barnens och familjernas ögon värmer djupt. Att vi har möjlighet att hjälpas åt i svåra stunder i livet.

I mitten av september 2020 sändes det andra stödet till mat – 13 000 kr – vilket räcker till 130 familjer i en månad. Det är helt fantastiskt. Vad vore vi utan varandra

I november 2020 sände vi 12 554 kr. Totalt, efter tre sändningar, 36 183 kr. Ett stöd till 355 familjer! Varenda krona når fram, bankavgiften på 250 kr per överföring, betalar Hands in Unions administrationskonto som i sin tur sponsras av företag som vill stödja vår existens.