Skip to main content
2021-12-30

Äntligen öppnar skolan igen

Skolavgifterna är skickade för skolår 20/21.

I slutet av oktober öppnade skolorna äntligen upp igen och vi sände skolpengen för 20/21, se nedan länk.

Hela skolpengen för totalt 27 barn skickades eftersom barnhemmet har fått ”hemmaundervisning” av sina lärare och så även de äldre barnen som fått undervisning online och ibland i fysiska möten.

Blir det några pengar över så går det till de ungdomarna som behöver stöd att fullfölja sina sista år på universitetet.

Utöver detta har vi även fört över 20 000 SEK till de äldre ungdomarna för att garantera att de får sina skolbehov tillgodosedda.

Nästa skolår 22/23 startar i mars.

Med värme, Ingela Fors och Conny Famm, Eva Lindström, Sigge Nilsen, Annika Ohlsson och Niclas Persnil.

Kvitto nr 1 skolavgifter
Kvitto nr 2 skolavgifter